Vinapharma Group – Đồng hành nghĩa tình Biên Giới Hải Đảo Quê Hương

Ai nghe chăng với tiếng lòng biển gọi. Quân xâm lăng đang dày xéo biển khơi. Máu dân mình đã đổ hởi người ơi. Đoàn kết lại đồng lòng cùng giữ biển!

Vinapharma – Group tự hào là doanh nghiệp dân tộc, tự hào cho tinh thần dân tộc Việt Nam.

Vinh dự được góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giữ vững biên giới hải đảo quê hương.

Chào mừng ngày 30/4/1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Vinapharma Group vô cùng biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông ta đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ Quốc.

Vinapharma – Group càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, tin vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta.

Mỗi người dân Việt Nam nói chung và Vinapharma – Group chúng tôi nói riêng nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quân sự-quốc phòng theo đường lối, chủ trương của Đảng đề ra.

Tinh thần chiến thắng 30/4/1975 bất diệt!

Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm!

Nước CHXHCN VIỆT NAM muôn năm!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *